IZTERJAVA

Namen izvensodnega reševanja zapadlih izterjav je v hitrem in cenovno predvidljivem postopku, katerega cilj je sprva preučiti finančni položaj oziroma način poslovanja dolžnika, takoj za tem pa z njim vzpostaviti intenzivno komunikacijo  z namenom rešitve situacije oziroma poplačila dolga.

Navedeni postopek je, zaradi težav, ki se pogosto pojavljajo podjetjem in podjetnikom, ker:

  • se dolžnik neprestano izogiba plačilu,
  • ima dolžnik blokirane ali zaprte transakcijske račune,
  • dolžnik posluje preko računov v tujini,
  • je izvršba kljub potrdilu o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi neuspešna,
  • lahko sodni postopki predstavljajo zgolj dodatne stroške,

izjemno pomemben za hitro zagotavljanje likvidnosti v nepredvidljivih  časih, v katerih se dolžnikom dnevno spreminja finančni položaj in lahko enkratni izpad predvidenega prihodka pomeni tudi konec poslovanja.

V okviru izvensodne izterjave se prav tako trudimo varovati ugled naših strank, zato naredimo vse, da ne ogrožamo strankinih nadaljnjih poslovnih odnosov z dolžnikom.

izvensodna-izterjava-01

IZTERJAVA, IZVENSODNA IZTERJAVA