REŠEVANJE TEŽAV Z DOLŽNIKI

Kako izterjati terjatve vaših dolžnikov? Plačilna nedisciplina je žal postala vsakodnevni spremljevalec, blokirani računi, dolžnikovo izogibanje k plačilu in izvršbe so že nekaj čisto običajnega.

Pomanjkanje časa in prevelik obseg dela so pogosto glavni razlog, da podjetja in podjetniki premalo pozornosti namenjajo učinkoviti izterjavi svojih dolžnikov.

Dandanes se podjetja pri poslovanju srečujejo z vrsto težav, a vendarle je plačilna nedisciplina še vedno ena od rak ran slovenskega gospodarstva. Kljub dejstvu, da se o njej govori že leta in leta, v zadnjih letih gospodarske krize še toliko bolj, ugotavljamo, da podjetja in podjetniki pri sklepanju poslov oziroma izbiranju poslovnih partnerjev še vedno pogosto ponavljajo ene in iste napake. V želji po pridobitvi posla ne preverjajo potencialnega poslovnega partnerja ter tako prevzemajo tveganja, da po končanem poslovnem sodelovanju ne bodo prejeli plačila za opravljeno delo ali storitev. Najpogosteje imajo težave z likvidnostjo srednje velika in mala podjetja ter podjetniki, saj jim plačila zamujajo tudi več kot pol leta, včasih pa do njih sploh ne pride. Do težav prihaja bodisi zaradi finančnih težav naročnika ali investitorja bodisi zaradi podlih, okoriščevalskih, namenov poslovnega partnerja. Če se je prvemu nekoliko težje izogniti, saj do tega navadno pride šele po končanem poslovnem odnosu, se je izigravanju oziroma goljufiji vendarle nekoliko lažje.

DOLŽNIKI - 1

Ne pustite, da dolžnik uide tudi vam, hitro ukrepanje je nujno potrebno!

Pri podjetju Ekspekta si prizadevamo, da se stranke na nas obrnejo še pred sklenitvijo poslovnega razmerja, kar pa se žal zgodi zelo poredko. S predhodnim posvetom lahko stranki predstavimo tveganja, ki jih predstavlja vstop v konkreten posel, ali pripravimo določena zavarovanja, ki bi omogočila večjo možnost izterjave v primeru, da stranka po opravljenem delu oziroma storitvi ne bi prejela zasluženega plačila.

Izterjave v podjetju Ekspekta se, od klasične, ki se je navadno poslužujejo podjetja in podjetniki preko takojšnjega vlaganja vsem znanih e-izvršb, lotevamo nekoliko drugače. Sprva se poslužimo zelo pomembnega tako imenovanega izvensodnega postopka. Namen slednjega je v hitrem in cenovno predvidljivem ukrepanju, katerega cilj je temeljito preučiti finančni položaj oziroma načinposlovanja dolžnika, takoj za tem pa z njim vzpostaviti intenzivno komunikacijo, vse z namenom rešitve situacije oziroma poplačila dolga. Opisano je pomembno predvsem z vidika, da se ob morebitni nekooperativnosti dolžnika, v nadaljevanju našim strankam ne povzročajo nepotrebni stroški. Skupaj se posvetujemo in izberemo najustreznejšo pot za nadaljnje ukrepanje. Obenem se ves čas trajanja izvensodne izterjave trudimo varovati ugled naših strank, zato naredimo vse, da ne ogrožamo morebitnih strankinih nadaljnjih poslovnih odnosov z dolžnikom.

DOLŽNIKI - 3

Svetovanje v okviru postopka izvensodne izterjave obsega skrben pregled dokumentacije posameznega primera in pravno presojo. Izterjavo nato lahko nadgradimo z ustreznim sodnim postopkom pred pristojnim sodiščem doma ali v tujini.

DOLŽNIKI - 4

Glede na navedeno podjetjem in podjetnikom svetujemo, da v najpogostejših primerih, ko

– se dolžnik izogiba plačilu z raznoraznimi izgovori,
– ima dolžnik blokirane ali zaprte transakcijske račune,
– dolžnik posluje preko računov v tujini,
– je izvršba kljub potrdilu o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi neuspešna,

hitro ukrepajo ter poiščejo pomoč, saj je to izjemno pomembno za zagotavljanje njihove likvidnosti v nepredvidljivih časih, v katerih se dolžnikom dnevno spreminja finančni položaj in lahko enkratni izpad predvidenega prihodka pomeni tudi konec poslovanja.

DOLŽNIKI - 5

“V poslu ne dobiš tistega kar si zaslužiš, temveč tisto kar si izpogajaš”. (Chester L. Karrass)

VIR