Obsega pripravo ali pregled pogodb, ki bodo podjetja ščitila pred finančnimi tveganji, pomoč pri združitvah, prevzemih in skrbnih pregledih družb. Pomagamo tudi pri pripravi dokumentacije za ustanavljanje podjetij, javne razpise, javna naročila in drugo.