Pomoč pri stečajih pravnih in fizičnih oseb, prisilnih poravnavah in likvidacijah.