Pobot ali kompenzacija se uporablja kot nedenarni način poravnave terjatev in dolgov kjer sta stranki druga proti drugi hkrati upnika in dolžnika. Ukvarjamo se tako z verižnimi kot tudi krožnimi kompenzacijami. Namen je poenostavitev dveh ali več, vzajemnih terjatev v izogib večkratnemu plačevanju, ki je lahko zaradi likvidnostnih težav oteženo, saj že s trenutkom, ko pobotanje nastane, nižja terjatev preneha v celoti, višja pa v preostanku vrednosti ostane v veljavi. Z dnem nastanka pobota prenehajo teči tudi zamudne obresti in pogodbene kazni.

Pobot nastane, ko so izpolnjeni pogoji zanj in ko se poda izjava o pobotu:

  • obstajati mora vzajemnost terjatev,
  • terjatvi, ki jo želita stranki pobotati morata biti istovrstni,
  • obe terjatvi morata biti dospeli, zapadli, nepogojni, iztožljivi in resnični.

Možnosti kompenzacij iščemo med našimi strankami in dolžniki nekajkrat mesečno.

Pošljite obveznosti/terjatve na info@ekspekta.si.

GGG