Pravno–finančna pisarna Ekspekta je mlado podjetje s sedežem v središču Ljubljane. Njeno vodilo je nuditi strankam celovito pravno pomoč s poudarkom na področju upravljanja terjatev in izboljševanju likvidnosti podjetij, podjetnikov in fizičnih oseb.

Vizija je postati najkakovostnejši partner pri zagotavljanju pravno-finančnih rešitev, tako doma kot v tujini.

Pri svojem delu stremimo k dolgoročnemu sodelovanju, ki ga želimo ustvariti s strokovnim pristopom, transparentnostjo in nenazadnje z uspešnim delom.