Priprava pogodb za sklepanje poslov civilnega prava, sestava pravnih mnenj ali svetovanje pri bolj zapletenih obligacijskih vprašanjih.