Priprava pogodb o zaposlitvi, redni in izredni odpovedi ter druge storitve s področja delovnega prava.