Nesreče na javnih ali zasebnih površinah se največkrat zgodijo, ker uporabniki zaupajo v njihovo urejenost. Obiskovalec javne prireditve zaupa, da je organizator dobro poskrbel za varnost obiskovalcev. Pešec zaupa, da pristojna služba redno vzdržuje pločnike in ceste. Kopalci na javnem kopališču zaupajo, da so robovi bazenov primerno zaščiteni in da zaposleni dobro skrbijo za osuševanje drsečih tal in ustrezne opozorilne oznake. Smučarji zaupajo, da je smučišče varno in da so na nevarnih delih postavljene primerne opozorilne table. Nesreča se lahko zgodi tudi na obisku pri prijatelju, ker ta ni poskrbel za varnost svojih gostov, ali pa ob obisku restavracije, trgovine ali nočnega kluba. Ob predložitvi zdravstvene dokumentacije, izjav prič ali fotografij je oškodovanec upravičen do pravične denarne odškodnine zaradi škodnega dogodka.