Smrt bližnjega povzroča hude duševne bolečine. Zakonec, otroci in starši so kot bližnji družinski člani absolutno upravičeni do pravične denarne odškodnine, če je njihov bližnji umrl v prometni nesreči, nesreči pri delu ali v nesreči, ki se je zgodila na javni ali zasebni površini. V primeru trajnejše življenjske skupnosti lahko pravična denarna odškodnina pripada tudi bratom in sestram. Do odškodnine so bližnji sorodniki upravičeni tudi v primeru težke invalidnosti, ki je nastala zaradi nesreče. Pri pravični denarni odškodnini za smrt ali težko invalidnost bližnjega ne moremo govoriti o povrnitvi v prejšnje stanje, odškodnina pa daje bližnjim vsaj malo zadoščenja za pretrpljene duševne bolečine.