ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Odškodninska obveznost je obveznost tistega, ki je škodo povzročil (povzročitelj škode), da jo tistemu, ki jo je povzročil (oškodovanec) tudi povrne, in sicer v vrednosti, v kakršni je oškodovancu nastala.

DELIMO:

  • POSLOVNO ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST – oškodovanec in povzročitelj škode sta v pogodbenem razmerju in škoda nastane zaradi kršitve pogodbene obveznosti.
  • NEPOSLOVNO ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST – oškodovanec in povzročitelj škode nista v nobenem pravnem razmerju, škoda pa nastane zaradi nedopustnega ravnanja povzročitelja škode.

POGOSTI PRIMERI