Kaj potrebujemo, da pričnemo z delom?

Za začetek dela potrebujemo izpis odprtih postavk (IOP) ali konto kartico dolžnika ali izdane račune, kar nam lahko posredujete na e-mail: info@ekspekta.si, po telefaksu, na številko 08 205 93 73 ali po pošti na naslov podjetja. Lahko se oglasite v naši pisarni na podlagi predhodno dogovorjenega termina. Po preučitvi prejetih terjatev sledi posvetovanje in v primeru sodelovanja sklenitev pogodbe o naročilu ter pooblastila za upravljanje s terjatvami.

pravna pomoč