Insolvenčno pravo obsega pravna pravila, ki urejajo položaj pravnih in fizičnih oseb, ko slednji niso oziroma ne bodo več sposobni poravnavati svojih obveznosti ter pravila, ki urejajo postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.

Najpogosteje pomagamo:

 • pri prijavi terjatev ter zastopanju upnikov v postopkih stečaja oziroma prisilne poravnave,
 • pri pregledu in sestavi predloga za začetek stečaja pravne osebe ali osebnega stečaja;
 • pri reševanju likvidnostnih težav podjetij oziroma posameznikov,
 • pri pravno-finančnem prestrukturiranju oziroma reorganizaciji podjetij.
pravne-storitve-izterjava-460x300
pravne-storive-1-460x300

Gospodarsko pravo obsega pravna pravila, ki urejajo pravni položaj gospodarskih subjektov (družb) ter razmerja med njimi na trgu.

Najpogosteje pomagamo:

 • pri pogajanjih, pripravi ali zgolj pregledu gospodarskih pogodb,
 • s svetovanjem in pripravo ustreznih aktov oziroma pogodb pri ustanovitvah oziroma statusnih preoblikovanjih vseh oblik gospodarskih družb,
 • pri izvedbi celovitega skrbnega pregleda (due diligence) gospodarskih družb,
 • s svetovanjem in zastopanjem podjetij v izvensodnih ali sodnih sporih,
 • s svetovanjem in zastopanjem v postopkih v zvezi z gospodarskimi kaznivimi dejanji,
 • pri celotni izvedbi javnega naročila,
 • s svetovanjem v zvezi z avtorskim pravom in pravom intelektualne lastnine.

Pravno svetovanje in pravne storitve

Opravljanje pravnih storitev

Učinkovite pravne storitve