Udeležba v prometni nesreči ima lahko številne negativne posledice. Vozniki osebnih vozil, motoristi, sopotniki, kolesarji ali pešci se po nesreči pogosto soočajo z različnimi oblikami telesnih poškodb, ki jih spremljajo duševne bolečine in strah.
Nesreča lahko poleg nepremoženjske škode povzroči tudi izpad dohodka ali izgubo dobička. Ob predložitvi zdravstvene dokumentacije je oškodovanec upravičen do pravične denarne odškodnine. Do odškodnine je upravičen tudi, če je povzročitelj neznan, ni imel vozniškega dovoljenja ali registriranega motornega vozila ter tudi v primeru njegove mladoletnosti. Namen odškodnine je vzpostavitev stanja, kakršno je bilo pred škodnim dogodkom. Pri nastanku nematerialne škode ne moremo govoriti o povrnitvi v prejšnje stanje; denarna odškodnina daje oškodovancu minimalno zadoščenje in mu je pomoč za nadaljnje življenje.