Upravljanje terjatev obsega celostno vodenje in urejanje portfelja odprtih zapadlih in nezapadlih terjatev, s katerimi razpolagajo podjetja. S strokovnim pravnim in finančnim pregledom vsakega posameznega primera ponudimo najprimernejšo pot za unovčenje terjatve oziroma konvertiranje slednje v denar, v čim krajšem času ter s čim manjšimi stroški. Na ta način pomagamo zagotoviti optimalno likvidnost, in sicer preko različnih vzvodov, kot so izvensodna ali sodna izterjava, iskanje možnosti kompenzacije ali s prodajo terjatve preko sistema dražb.